Menu
Home
Over Mplus
Mplus Financieel &
  Administratief

Mplus Logistiek
Mplus Point of Sale
Modules
FAQ
Contact

Colofon
Mplus Software
Voorstreek 77
8911 JL Leeuwarden
Tel. 058 21 57 000
Fax. 058 21 21 256
info@mplussoftware.nl

Support
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Over Mplus Multi Management Software
Ontstaan
Mplus Software is in 1985 opgericht door Johannes Bolt. Na de HBS –B studeerde hij twee jaar oude talen en voltooide daarna zijn studie theologie aan de Theologische Hogeschool in Kampen. Zijn voorliefde voor exacte vakken, logica, analyse en systematiek deed hem besluiten in de beginperiode van computers voor één van de eerste computers een database en een tekstverwerker te schrijven. Vanuit de markt kwam al gauw de vraag een bedrijfssysteem te ontwikkelen waarmee men kon factureren en de boekhouding kon doen. Hij besloot toen een systeem te ontwikkelen, waarmee je onmiddellijk alle informatie uit ingebrachte data kunt halen. Door middel van de data altijd verdicht en uitgebreid bij te houden realiseerde hij dit door een systeem te ontwikkelen waarin data door middel van allerlei kettingen aan elkaar worden verbonden. Vanuit allerlei invalshoeken werden verwijzers naar deze kettingen bijgehouden om alle informatie direct beschikbaar te hebben. Dit ontwerp, in eerste instantie ontwikkeld in de programmeertaal ‘basic’, is de basis gebleven voor de hele verdere ontwikkeling.

Multi user
Vanuit de vraag naar netwerken en multi-user systemen werd naast de ontwikkeling in MS-DOS ook besloten om te gaan ontwikkelen onder UNIX. Daarvoor was nodig een andere programeer omgeving en is de overstap gemaakt naar de programmeertaal C. Ondertussen ontwikkelde het systeem zich vanuit vragen uit de markt naar totaaloplossingen voor allerlei takken binnen het bedrijfsleven, zoals groothandel, detailhandel, productiebedrijven en dienstverlening.

WMS
In 1995 studeerde de oudste zoon Hans af aan de technische universiteit te Twente als werktuigbouwkundige met logistiek als afstudeer opdracht. Dit was de aanleiding om naast de bestaande software een nieuwe lijn te ontwikkelen voor grootmagazijn beheer. (WMS). Specifiek voor logistieke diensverleners die goederen voor derden beheren werd een systeem ontwikkeld dat de hele problematiek van inslag, opslag, uitslag, optimaal picken, inpakstraten en expeditie optimaal beheert. Koppelingen met diverse ordersystemen werden gerealiseerd zowel met diverse order-entries van Mplus als met de programmatuur van Exact. Specifiek voor de foodsector en productie werd een systeem ontwikkeld om op basis van parameters optimaal beheer van tht, tracing, recall en exacte verwerking van partijregistraties, lotnummers binnen een uitlevering te realiseren.

WINDOWS
In 1997 werd besloten een hele nieuwe lijn van software te ontwikkelen met de grafische interface voor Windows in eerste instantie voor Windows 95, daarna voor Windows 98, 2000, NT en het huidige XP. De oorspronkelijke planning van 3 jaar werd uiteindelijk 7 jaar. In 2004 was deze realisatie een feit.

POS
Naast de administratieve software, de programmatuur voor WMS werd in 2003 een nieuwe ontwikkeling gestart specifiek voor POS ( point of sale ), stand alone Touch Screen Kassa’s, die kunnen communiceren met de administratieve software van Mplus, zogenaamde front- en backoffice systemen. Via allerlei aanvullende modules is dit product nagenoeg overal te gebruiken waar afrekensystemen gewenst zijn.

INTERNET
Zowel voor groot magazijnbeheer (WMS) als de administratieve software zijn in 2003 en 2004 internet modules ontwikkeld om alle informatie die men vrij wil geven via internet beschikbaar te stellen voor degenen die daarvoor geautoriseerd zijn.

WEBWINKEL
Ook in 2004 realiseerde Mplus Software een geïntegreerde webwinkel die automatisch via internet in het groothandelspakket de orders genereert met in achtneming van de prijsafspraken die voor de klant gelden.

DATABEHEER INTERNET
In hetzelfde jaar vond ook de release plaats van geïntegreerd databeheer. Dat wil zeggen dat alle data, als afbeeldingen en HTML script behorend bij artikelen binnen de administratieve software van Mplus beheerd kunnen worden. Dat betekent, dat daardoor alle gewijzigde informatie direct op internet beschikbaar is. Een extra module kan ervoor zorgen dat op deze wijze automatisch catalogi worden gegenereerd.

Maatwerk
Naast de standaard productlijn realiseert Mplus ook specifieke maatwerk opdrachten van klanten om specifieke branchegerichte wensen te kunnen verwezenlijken.

Dealernetwerk
In 2004 studeerde Michael, de op één na jongste zoon van Dhr Bolt, af aan de Hogeschool te Leeuwarden met een tweetal studies HI (hogere informatica) en BI (bedrijfskunde). Vanaf september 2004 is hij de contactpersoon voor dealers om via een dealernetwerk optimale dienstverlening aan klanten te kunnen realiseren.

Bedrijfsfilosofie
Mplus Software heeft met de productlijn Mplus Multi Management een product op de mark gebracht, dat modulair van opbouw is (vergelijk het met een grote doos vol legostenen) om zich volledig aan te passen aan de bedrijfsorganisatie van de klant. Zo wordt optimaal beheer gerealiseerd van relaties, goederen, geld en tijd. Een team van vakbekwame programmeurs is u graag van dienst.

Mplus Software  © 2009  |   Licentie voorwaarden   |   Disclaimer