Menu
Home
Over Mplus
Mplus Financieel &
  Administratief

Mplus Logistiek
Mplus Point of Sale
Modules
FAQ
Contact

Colofon
Mplus Software
Voorstreek 77
8911 JL Leeuwarden
Tel. 058 21 57 000
Fax. 058 21 21 256
info@mplussoftware.nl

Support
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

financieel
MPLUS FINANCIEEL
Mplus “financieel” is gebouwd volgens een uniek concept.
Centraal bij dit concept staat niet de dagboekregistraties die later nog doorgeboekt moeten worden, maar de grootboekmutatie, waaraan alle overige zaken gekoppeld zijn en waardoor geen doorboekingen meer nodig zijn.


Alle informatie direct beschikbaar
Voordeel van deze opzet is, dat alle informatie direct beschikbaar is, zowel periodebalans, eindbalans, overzicht rekeningkaarten, debiteuren, crediteuren, verkopen, inkopen, kas / bank / giro, memoriaal, maar ook alle relatiegekoppelde gegevens zoals financiële omzetten per klant of kosten en inkopen per crediteur of leverancier.

Geen belemmeringen meer
Mplus Multi Management Door deze opzet is het mogelijk in meerdere periodes en jaren tegelijk te werken, omdat periodes niet meer afgesloten en verwerkt hoeven te worden, zoals dat bij vele andere financiële pakketten het geval is. Ook wanneer u werkt in een netwerkomgeving levert deze opzet geen beperkingen meer op. Met Mplus kunt u met een maximum van 100 werkplekken in alle onderdelen van Mplus tegelijk werken, zonder dat u door iemand anders gehinderd wordt. Een speciale netwerkagent van Mplus regelt alle verkeer, zodat elke mutatie een uniek verwerkingsnummer krijgt en alle handelingen tegelijk kunnen geschieden.

Grote stabiliteit en zekerheid
Door deze opzet, waarmee Mplus meer dan 18 jaar ervaring heeft, bent u verzekerd van een uiterst stabiel en betrouwbaar systeem.

Snel zoeken en inzoomen
Mplus biedt u niet alleen de mogelijk via diverse zoekmethoden snel iets terug te vinden of te raadplegen, Mplus biedt u tevens krachtige inzoommogelijkheden bij alle overzichten. Als voorbeeld kunt bij het bekijken van de balans inzoomen op een rekeningkaart en vanuit het overzicht van de rekeningkaart op een grootboekmutatie. Betreft de grootmutatie een verkoop- of inkoopmutatie, dan kunt u inzoomen op de verkoop- of inkoopfactuur met alle bijbehorende gegevens van de relatie en de betalingshistorie. Krachtige mogelijkheden voor het hoofd van de administratie of voor de accountant, waarmee veel tijd kan worden gewonnen.

Makkelijk te corrigeren
Alle mutaties kunt u achteraf nog corrigeren. Dat betekent altijd een schone administratie zonder onnodige extra boekingen. Mplus is te autoriseren voor meerdere medewerkers, zodat niet iedere medewerker bij alle menuopties kan komen. Ook jaren en periodes zijn door het hoofd van de administratie af te sluiten, zodat geen boekingen of wijzigingen in een afgeronde periode nog gemaakt kunnen worden.

Modulair uit te bouwen
Mplus “financieel” is modulair uit te bouwen tot een volledig groothandelspakket of tot een volledig detailhandelspakket met integratie van “point of sales”, geïntegreerde kassa’s waarbij de kassamutatie meteen in de voorraad en in de financiële administratie wordt verwerkt.

Makkelijk
Door deze opzet is het voeren van een financiële administratie terug gebracht tot de grootste eenvoud. Dat betekent dat een uitzendkracht onmiddellijk inzetbaar is en direct aan de slag kan met het boeken van omzetten (gebeurd automatisch bij Mplus factuur), inkopen en kosten en met het invoeren van betalingen en overige mutaties per kas, bank of giro, zonder moeilijke instructiedagen te volgen.

BTW - aangifte
Het invullen van uw BTW - formulier kost nauwelijks tijd meer. Het enige wat u nog hoeft te doen is de bedragen overnemen van uw scherm. De BTW – aangifte per jaar, per kwartaal of per maand is na iedere mutatie direct beschikbaar.

Telebankieren
Optimaal betalingsgemak d.m.v. automatische aanmaak van betalingsopdrachten voor uw bankprogramma. Mplus maakt op basis van een betaaldatum een betalingsvoorstel van inkoopfacturen, waarvan u één of meerdere kunt fiatteren voor de automatische betaling via telebankieren.

Logische menustructuur
Door de logische opbouw van het programma is elk onderdeel makkelijk te vinden door middel van de overzichtelijke en eenvoudige menustructuur.

Minimaal muisgebruik mogelijk
Afwisselend gebruik van muis en toetsenbord kan RSI klachten opleveren. Mplus is zo gebouwd, dat alle handelingen ook zonder tussenkomst van de muis kunnen worden uitgevoerd. Dat betekent niet alleen snelheid bij het verwerken van veel data, maar ook dat veel RSI klachten kunnen worden voorkomen.

Mplus Software  © 2009  |   Licentie voorwaarden   |   Disclaimer