Menu
Home
Over Mplus
Mplus Financieel &
  Administratief

Mplus Logistiek
Mplus Point of Sale
Modules
FAQ
Contact

Colofon
Mplus Software
Voorstreek 77
8911 JL Leeuwarden
Tel. 058 21 57 000
Fax. 058 21 21 256
info@mplussoftware.nl

Support
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Modules
W1000 Mplus basispakket financile administratie € 699 *
Boeken van verkoop, inkoop, kas/bank/giro, memoriaal en telebankieren. Relatiebestand voor de gegevens van debiteuren en crediteuren. Alle boekingen kunnen worden gecorrigeerd. Krachtige inzoommogelijkheden van alle relevante gegevens bij raadplegen. Overzichten debiteuren, crediteuren, btw-afdracht, grootboek, rekeningkaarten, omzet per klant, kosten en inkopen per crediteur. Begin-, maand- en eindbalans en alle overzichten zijn direct na iedere boeking beschikbaar. Aangezien alle gegevens direct beschikbaar zijn kunt u in meerdere periodes of jaren tegelijk werken. Wanneer in een periode niet meer geboekt mag worden kan deze worden afgesloten. Jaarvergelijkingen en grafische presentaties van diverse jaren. automatische jaarovergang debiteuren en crediteuren. Alle data zijn te exporteren om bijvoorbeeld in te lezen in databases of spreadsheets zoals in Excel

W1100 Mplus facturering € 499 *
Mogelijkheid van vrije tekst, invoeren van bedragen, aantal maal prijs minus korting, rechtstreeks of vanaf artikelkaarten met integratie van vrij te definiren tekstblokken. Artikelbestand met voorraadposities. Afdrukken van prijsetiketten met en zonder barcode. Opmaak van factuur d.m.v. grafische lay-out opmaak. Integratie van eigen logo of andere afbeeldingen in kleur zijn daarbij mogelijk. Door de vele mogelijkheden van tussenvoegen, corrigeren en de informatie tijdens het factureren een zeer gebruiksvriendelijke pakket!

W1200 Mplus Aanmaningen € 199 *
Automatische aanmaak van aanmaningen op vier niveaus. Registratie van de verzonden aanmaningen, waardoor niet dubbel gemaand kan worden.

W1500 Mplus basispakket MKB € 1250 *
Module W1000, W1100 en W1200 in een.

W2101 Mplus prijsafspraken I € 185 *
Prijsafspraken per omzetgroep of artikelgroep. Werkt bij facturen, offertes, orders en kassaverkopen.

W2102 Mplus prijsafspraken II € 185 *
Prijsafspraken per artikel per klant. Korting of vaste prijsafspraak per artikel. Werkt bij facturen, offertes, orders en kassaverkopen.

W2100 Mplus staffelprijzen € 135 *
Staffelprijzen of staffelkortingen per artikel.

DETAILHANDEL:

W3200 Mplus kassa € 799 *
Scannen van artikelen door middel van barcode of zoeken via artikelnummer of artikelomschrijving. Integratie van staffelprijzen en prijsafspraken I en II. Noodzakelijke module voor dit pakket is "Mplus basispakket financile administratie". Mplus kassa zorgt voor de aansturing van de kassadisplay en van bon-, slip-, en journaalprinter en het automatisch openen van de geldlade. Indien "Mplus facturering" aanwezig is hebt u de mogelijkheid vanaf de kassa een baliefactuur te maken. Is "Mplus verkooporders" aanwezig dan kunt u via de kassa een mee- neembon genereren inclusief backorder bestellingen. Meeneembonnen worden later automatisch gefactureerd. Mogelijkheid van bonuspunten of spaarpuntensysteem. Punten worden per klant bijgehouden en kunnen eventueel bij een nieuwe aankoop worden verrekend. Voorraad wordt automatisch aangepast en de kassaverkopen worden meteen in de financile administratie verwerkt.

GROOTHANDEL VERKOOP:

W3105 Mplus verkooporders met seperate pakbonnen € 1099 *
Business to business orders. Noodzakelijke modules voor dit pakket zijn "Mplus basispakket financile administratie" en "Mplus facturering". Integratie van staffelprijzen en prijsafspraken I en II. Separate pakbonnen, backorders en automatische facturering van uitgeleverde goederen. Verzamelfacturen of factuur per pakbon per klant instelbaar.

W3110 Mplus Dropshipmentorders € 399 *
Alleen mogelijk als "Mplus verkooporders" en "Mplus inkoop- opdrachten" aanwezig zijn. Van een verkooporder wordt meteen een inkooporder bij de leverancier aangemaakt die deze order rechtstreeks naar uw klant uitlevert. Automatische aanmaak van factuur bij ontvangstmelding van de uitlevering leverancier.

W3120 Mplus projectorders € 399 *
Alleen mogelijk als "Mplus verkooporders" en "Mplus inkoop- opdrachten" aanwezig zijn. Aan de artikelregels op de verkooporder worden leveranciers gekoppeld. Na akkoord worden automatisch de inkoopopdrachten aangemaakt. Verkoopordernummer is tevens projectnummer zodat de voortgang van dit project kan worden gevolgd.

W3160 Mplus samengestelde artikelen € 799 *
Een samengesteld artikel bestaat uit een receptuur van diverse andere artikelen en diensten. Kan worden gebruikt bij Mplus facturering, Mplus productie, Mplus offerte en Mplus verkooporders

W3000 Mplus offertes € 799 *
Werkt als "Mplus facturering". Offerte kan worden gepromoveerd tot order of factuur. Controle van offertestatus. Integratie van samengestelde artikelen, staffelprijzen en prijsafspraken I en II.

GROOTHANDEL INKOOP:

W4000 Mplus inkoopopdrachten en leveringen € 999 *
Inkoopopdrachten per leverancier. Administratieve voorraad wordt automatisch gescand, waardoor meerdere bestelvoor- stellen per leverancier worden gegenereerd. Van een bestelvoorstel kan een inkoopopdracht worden gemaakt. Inkoopopdrachten kunnen ook rechtstreeks worden gemaakt en worden gewijzigd. Leveringen en deellevering per inkoopopdrachten bij binnenkomst goederen. Inkoopfacturen kunnen per levering, per opdracht of een cluster van inkoopopdrachten worden geselecteerd, waardoor een perfecte prijscontrole kan plaatsvinden.

NETWERKOMGEVINGEN

Mplus Muli-user
Mplus software kan worden geinstalleerd op een single-user
computer of op een netwerk van computers.
Ondersteunde netwerken zijn: Microsoft NT, 2000, Linux of Novell.
Naast de modules betaalt u een netwerklicentie per werkplek
die wordt geinstalleerd.

W7001 Licentie voor 1 werkplek € 275 *
W7002 Licentie voor 2 werkplekken € 500 *
W7005 Licentie voor 5 werkplekken € 1250 *
W7010 Licentie voor 10 werkplekken € 2275 *
W7025 Licentie voor 25 werkplekken € 5000 *
W2202 Mplus budget en budgetbewaking € 499 *
Per rekeningkaart kan per jaar of periode een budget worden vastgesteld. De gebruiker heeft de keuze tussen budgetprognose en budgetlimiet. Bij budgetlimiet worden de limietwaarden vergeleken met de geboekte en te boeken bedragen. Wanneer het totaal de limiet overschrijdt wordt dit gemeld. Bij budgetoverzicht worden de rekeningkaarten getoond die een budget hebben en het reeds geboekte bedrag op deze rekening. Het verschil staat in groen wanneer nog voldoende budget is en in rood als het budget is overschreden.

W2204 Mplus consolidatie € 399 *
Wanneer verschillende administraties met dezelfde rekeningschema's zijn aangemaakt, worden de totalen van de rekeningkaarten via dit consolidatie- programma bij elkaar opgeteld en in een periode- of eindbalans geconsolideerd weergegeven. Bij het overzicht op het beeldscherm kan men op een rekeningkaart inzoomen en afdalen in de diverse administraties om de bijbehorende rekeningkaarten, mutaties, memoriaalboekingen, boekingen van verkoop, inkoop en betalingen van verkoop en inkoop te bekijken.

W2108 Voorraadhistorie € 499 *
De voorraadhistorie wordt automatisch aangemaakt bij het invoeren van inkooporders, inkoopleveringen en bij verkooporders, pakbonnen, facturen en contante kassaverkopen. De voorraad wordt per jaar bijgehouden. Inkopen, verkopen en voorraad kunnen op iedere willekeurige peildatum van dat jaar worden opgevraagd. Zowel op papaier als op het beeldscherm kunnen lijsten worden gegenereerd met een overzicht van alle inkopen en verkopen met alle bijbehorende informatie. Elke inkooporder, levering, verkooporder, pakbon, factuur of kassamutatie, die in de lijst voorkomt, kan direct worden bekeken.

W1300 Acceptgiro gespreide betaling € 375 *
Per factuur kan het aantal maanden worden opgegeven, waarin de factuur moet worden betaald. Afhankelijk van het aantal termijnen worden de acceptgiro's die bij de termijnen horen afgedrukt.

W1700 Contactpersonen € 100 *
Voor contactpersonen kan zelf een lijst van variabele gegevens worden aangemaakt. Wanneer een contactpersoon aan een relatiekaart wordt toegevoegd kunnen al deze items worden ingevuld. De volgorde van de contactpersonen kan worden ingesteld en wie standaard als contactpersoon moet worden benaderd.

W1701 Registraties per relatie € 0 *
Speciale optie om specifieke klantgebonden registratie vast te leggen. Registraties kunnen van diverse soorten zijn. Prijs alleen op aanvraag bij het vaststellen van de door u gevraagde configuratie.

W1800 Documentbeheer € 750 *
Per relatie is het mogelijk documenten te beheren. Documenten zijn van een bepaald type, zoals Word, Excel, foto's, AutoCad e.a.. Deze documenten worden gekoppeld aan de relatie en kunnen hierdoor snel worden geraadpleegd en worden beheerd.

Onderstaande modules werken alleen in combinatie met W1000.

W1900 Gebroken boekjaar € 400 *
Speciaal voor bedrijven die werken met een gebroken boekjaar.

W2103 Actieprijzen € 250 *
Er kunnen diverse acties vooraf worden gemaakt. Elke actie heeft een begin- en einddatum. Per actie kan een lijst van producten worden gekozen met speciale actieprijzen. Tevens kan men acties aanmaken waarbij bijvoorbeeld drie halen, twee betalen geldt.

W2104 Automatische berekening verkoopprijs € 375 *

W2105 Import externe bestanden € 499 *
Per leverancier kan worden gedefinieerd hoe een leverancier zijn artikelbestand aanlevert. Vervolgens kan worden ingesteld welke kolommen moet worden overgenomen en welke velden van de artikelkaart gemporteerd moeten worden.

W2106 Prijsafspraken III Inkoop + Opslag € 275 *

W2110 Artikelgroepen € 0 *

W2111 Fin boeking vrd & resultaat € 750 *

W2115 Kleur- en maatbalken € 250 *
Door het maken van een matrix is het mogelijk om verschillende maten en kleuren per artikel te beheren. Zo kan er snel worden gezien wat er nog op voorraad ligt.

W2201 Dubieuze debiteuren € 499 *
Bij debiteuren kan per factuur onderscheid worden gemaakt of de factuur bij de lijst van dubieuze debiteuren moet worden gevoegd. In het rekeningschema wordt een aparte rekening dubieuze debiteuren aangemaakt, waardoor men meteen kan zien hoe groot het totaalbedrag dubieuze debiteuren is. Bij betaling wordt automatisch de juiste debiteurrekening gemuteerd.

W2203 Kostenplaatsen € 499 *
Kostensoort en kostenplaatsen. Bij het boeken van inkoopfacturen en memoriaalboekingen kunnen per rekeningnummer de kostensoort en kostenplaats worden geregistreerd. Per kostensoort kan meteen de totalen worden opgevraagd, uitgesplitst op rekeningnummer of kostenplaats. Overzicht rekeningkaart kan weer uitgesplitst worden in kostensoort en kostenplaatsen.

W2205 Intracommunautaire leveringen € 250 *
Aangifte intracommunautaire leveringen betreffende import en export binnen en buiten de EU

W2209 Buitenlandse BTW-groepen € 0 *

W2210 Eenmalige incasso € 250 *
Per factuur kan een enkele incassaopdracht worden gemaakt. Per incassobath wordt deze digitaal gemporteerd in het bankprogramma. Bij bijschrijving kan in n handeling de volledige batch worden afgeboekt.

W2215 Termijn incasso € 375 *
Per factuur kunnen termijnen worden aangemaakt met het incassobedrag per termijn. Per incassobath wordt deze digitaal gemporteerd in het bankprogramma. Bij bijschrijving kan in n handeling de volledige batch worden afgeboekt en de termijnincasso per faktuur worden afgehandeld.

W3005 Offerte nabelregistratie € 499 *

W3100 Verkooporders zonder pakbonadministratie € 999 *
Order kan voortdurend worden bijgesteld en dient tevens als definitieve bon van uitlevering. Als de order gereed is kan de order met een enkele handeling automatisch worden gefactureerd. Noodzakelijke modules voor dit pakket zijn "Mplus basispakket financile administratie" en "Mplus facturering".

W3150 Valutafacturering € 699 *
Bij het maken van een factuur kan gekozen worden uit een bepaalde valuta tegen een bepaalde dagkoers. Valutasoort en koers blijven bij de betreffende factuur bewaard. Tijdens het factureren kan men switchen tussne de prijzen in de vreemde valuta of de valuta van de administratie. Alle boeking vinden plaats in de valutasoort van de administratie. Valuta werkt ook bij Mplus Offerte, Mplus Verkooporders, Mplus Inkoopodrachten en inkoopboekingen.

W3154 Consignatiefacturen € 499 *
Speciale optie voor bedrijven die met dealers werken, aan wie zij goederen in consignatie geven. Door de consignatiefacturen kunnen goederen op- en afgeboekt worden die aan een ander bedrijf in consignatie zijn gegeven.

W3170 Serienummer-registratie verkoop € 375 *
Aan verkoopfacturen en inkoopleveringe kan per artikel een lijst met serienummers worden gekoppeld. Wanneer een product terugkomt kan men door middel van het serienummer meteen het bijbehorende factuur en inkooplevering terug vinden.

W3185 Contributie € 200 *

W3300 Integratie Touch Screen Kassa € 250 *
Mplus kent een volledige lijn Mplus Touch Screen Kassa's bestemd voor horeca, fashion, detailhandel en retail. Door deze optie kunnen met n druk op de knop alle financile gegevens vanuit de kassa in de boekhouding worden doorgeboekt. Wanneer men in de kassa relatiebeheer heeft en "verkoop op rekening", dan kan in de financile administratie automatisch alles wat op rekening is verkocht worden gefactureerd.

W3310 Filiaalbeheer € 0 *

W3500 Kassa Verkoop Management € 1750 *
Scannen van artikelen door middel van barcode of zoeken via artikelnummer of artikelomschrijving. Integratie van staffelprijzen en prijsafspraken I en II. Noodzakelijke module voor dit pakket is "Mplus basispakket financile administratie". Mplus kassa zorgt voor de aansturing van de kassadisplay en van bon-, slip-, en journaalprinter en het automatisch openen van de geldlade. Indien "Mplus facturering" aanwezig is hebt u de mogelijkheid vanaf de kassa een baliefactuur te maken. Is "Mplus verkooporders" aanwezig dan kunt u via de kassa een meeneembon genereren inclusief backorder bestellingen. Meeneembonnen worden later automatisch gefactureerd. Mogelijkheid van bonuspunten of spaarpuntensysteem. Punten worden per klant bijgehouden en kunnen eventueel bij een nieuwe aankoop worden verrekend. Voorraad wordt automatisch aangepast en de kassaverkopen worden meteen in de financile administratie verwerkt.

W3700 Verhuuropdrachten € 3000 *
Speciaal programma voor verhuurbedrijven. Basispakket MKB is vereist.

W3800 Productie € 4500 *
Productiemodule voor het in productie nemen van een bepaald product. Voor deze module zijn Mplus MKB en Samengestelde artikelen vereist. Productie kan worden gepland, in productie worden genomen en gereed worden gemeld. Bij planning wordt de receptuur gereserveerd. Bij "in productie" uit de vrije voorraad genomen. Bij "gereed" wordt receptuur definitief afgeboekt en het eindproduct opgeboekt. Meer- en minderwerk in manuren en machinekosten kunnen achteraf worden bijgesteld. Hetzelfde geldt voor uitval van receptuur.

W4010 Klantbestellingen € 499 *

W5005 Kolommenbalans € 750 *
Specifieke module voor de accountant of hoofd financile administratie. Buiten de gemaakte administratie om kunnen met behoud van de geboekte gegevens extra boekingen worden gemaakt in een kolommenbalans met betrekking tot voorlopende journaalposten. Rekeningschema en financile gegevens kunnen automatisch uit de oorspronkelijke administratie worden ingelezen. Ook bestaat de mogelijkheid een groep aaneengesloten rekeningkaarten in de oorspronkelijke administratie te salderen in n rekeningkaart op de kolommen-balans. Na iedere mutatie is onmiddellijk het resultaat bovenin het beeldscherm te zien. Het overzicht van de kolommenbalansen op beeldscherm of op papier is met een 9-niveaus tussentelling naar eigen inzicht in te richten. Reeds gemaakte voorlopende journaalposten zijn volledig te corrigeren of te wijzigen. Tevens bestaat de mogelijkheid om het mutatiebedrag of eindsaldo te wijzigen. Bij rekeningkaarten die gecontroleerd zijn kan men een 'gereed-code' plaatsen. Vanuit de Kolommenbalans kan men inzoomen op alle financile gegevens uit de oorspronkelijke administratie. Ook handmatige invoer is mogelijk, waardoor deze module zowel stand-alone als in samenwerking met het basispakket financile administratie werkt.

W6000 Projectadministratie € 1750 *
Het boeken van uren en materiaal. Per project kunnen offertes, orders, verkoopfacturen, inkoopfacturen en overige financile mutaties worden gekoppeld. Door goed inzicht te hebben in gemaakte uren, kosten ein inkoop is direct het resultaat per project te zien. Door het hanteren van opslagpercentages kan men zien wat men moet facturen of als reeds gefactureerd is, waarmee de klant nog aanvullende moet worden belast.

W6200 Reparaties € 2000 *
Uitgebreide administratie om het hele proces van reparaties te volgen en te beheren. Mplus "MKB" is vereist.

W6300 Hotelreservering € 2500 *
Reserveren van kamers. In- en uitchecken. Planning, schoonmaaklijsten. Financile afhanderling. Werkt samen met Mplus Touch Screen kassa's voor hotels en restaurants.

W6500 Media administratie € 2500 *
Specifieke optie voor reclamebureaus voor het beheren van mediacontracten, het plannen en plaatsen van advertenties en de automatische facturatie daarvan. Automatische controle op expiratiedatum. Bij alle overzichten kan direct worden doorgeklikt op de betreffende plaatsingsopdracht. Mplus "MKB" vereist.

W6700 Tijdregistratie € 490 *

W6750 Contractregistratie € 0 *

W6800 Call Manager € 499 *
Geordend werken, zonder dat er belangrijke punten over het hoofd worden gezien. Door een call aan te maken wordt er in een tesktdocument een TODO gemaakt met daaraan gekoppeld alle benodigde informatie, zoals NAW-gegevens van de klant, wie de call heeft gemaakt, voor wie de call is bestemd en diverse data voor de juiste planning en een eventuele deadline.

W6900 Acties € 0 *

W7800 Terminal Server € 0 *
W7900 Back Office Server € 3750 *
W9000 Databeheer Internet € 5000 *

W9500 Generator Catalogi € 5000 **Alle prijzen zijn in EURO's en excl 21% BTW

Mplus Software  © 2009  |   Licentie voorwaarden   |   Disclaimer